اقتصاد بیمار

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • به نام سرطان

    به نام سرطان

    پای سرطان که به میان می آید، درد و رنج و هزینه های گزاف، بیچارگی و دست های بسته و در نهایت، عموما مرگ و اندکی بهبودی به اذهان عموم متبادر می شود، در واقع این نزدیک ترین یا بهتر می توان گفت، آشناترین توصیفاتی است که از سرطان به یاد می آوریم، اما ...