انور خامه‌ای

کل اخبار:1
  • انور خامه‌ای:

    بیهوده به شوروی خوشبین بودیم

    «ما از همان ابتدا یک خوشبینی نسبت به شوروی داشتیم. در واقع عموم کسانی که مارکسیست بودند یا عقاید سوسیالیستی داشتند، از شخص سلیمان میرزا اسکندری بگیرید تا خلیل ملکی و دیگران، همه نسبت به شوروی خوشبین بودند، در واقع بیهوده خوشبین بودند. ما معتقد بودیم چون شوروی دارای ماهیت مارکسیستی است نمی‌تواند به امپریالیسم و سلطه‌گری متمایل شود. توجه داشته باشید که در آن زمان مملکت ما از جانب امپریالیسم زخم‌های زیادی خورده بود. ما باور داشتیم چون در شوروی، سوسیالیسم حاکم است و یک شخص سوسیالیست هم نمی‌تواند طرف باطل را بگیرد، در نتیجه نسبت به شوروی خوشبین بودیم ولی اشتباه می‌کردیم و بیخودی خوشبین بودیم!»