بافت تاریخی شیراز

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • خانه "زینت‌ الملوک"
 • ویدئو / بافت تاریخی شیراز، نیازمند نگاه ویژه

  ویدئو / بافت تاریخی شیراز، نیازمند نگاه ویژه

  با وجود اقداماتی که طی سال‌های اخیر توسط شهرداری و شورای شهر شیراز انجام شده، بافت تاریخی این شهر نیازمند توجه بیشتری است. یکی از مهمترین نیازهای شهری شیراز، پرداختن به ایمن‌سازی و زیباسازی محدوده بافت تاریخی، به عنوان یکی از جذابیت‌های مهم این شهر است. بخشی از بافت تاریخی شیراز طی سال‌های گذشته تخریب شده و به همان شکل مخروبه و ناایمن رها شده است؛ موضوعی که نه تنها منظر شهری را مخدوش می‌کند، بلکه ایمنی شهروندان و گردشگران را نیز با مخاطره مواجه کرده است. ازحدود ۲۰ سال پیش هفت هکتار از بافت تاریخی شیراز تخریب شد و قرار بود در مجموع ۵۷ هکتار از این بافت نوسازی و ساماندهی شود.

 • «رها شده»

  «رها شده»

  شعار اصلی شهرداری و شورای شهر شیراز، انسان‌ محوری بود؛ یک ضرورت که خلاء آن در جامعه‌ی نیازمند شادی و امید، احساس می‌شود. علیرغم اقداماتی که طی سال‌های اخیر برای تحقق شعار انسان‌محوری، هم راستا با پروژه‌های عمرانی دنبال و اجرایی شده است؛ یکی از مهمترین اولویت‌ها می‌تواند پرداختن به ایمن سازی و زیباسازی محدوده بافت تاریخی، به عنوان یکی از جذابیت‌های شیراز باشد. بخشی از بافت تاریخی در شیراز که طی سال‌های گذشته به هر دلیل موجه یا ناموجه، تخریب شده، به همان شکل مخروبه و نا ایمن رها شده است؛ موضوعی که نه تنها منظر شهری را مخدوش کرد، بلکه ایمنی شهروندان و گردشگران را نیز با مخاطره مواجه کرده است.