تخریب سینما آسیا

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • کجای کار میراث فرهنگی می‌لنگد؟

    آقای ضرغامی بخواند /۶

    کجای کار میراث فرهنگی می‌لنگد؟

    میراث فرهنگی ایران در سال‌های اخیر همچنان به بی‌مهری‌های زیادی دچار بوده و بناهای تاریخی و فرهنگی زیادی در همین راستا در ورطه نابودی قرار گرفتند. دفعات زیادی برای حفظ و صیانت این آثار وعده‌هایی داده شد اما روز از نو، روزی از نو. برای حفظ موارث فرهنگی باید دید که کجای کار می‌لنگد تا در همان راستا اقدامات نتیجه‌بخشی انجام شود.