تصادف زنجیره‌ای اتوبان قزوین-کرج

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.