تفریح

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • از تفریح تا صنایع دستی؛ گردشگری کجای ماجراست؟

    از تفریح تا صنایع دستی؛ گردشگری کجای ماجراست؟

    گردشگری یکی از صنایع مهم کشور به شمار رفته که رابطه‌ای تنگاتنگی با دیگر صنایع مانند تفریح و سرگرمی و صنایع دستی دارد اما در کشور ما آنچنان به ظرفیت‌ گردشگری و صنایع وابسته به آن توجهی نشده و این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته با اقتصادهای پررونق گردشگری، به صنایع وابسته و جانبی توجه کرده و برای این اقتصاد پویا، برنامه دارند.

  • تفریح سالم هزینه‌ای ندارد!

    تفریح سالم هزینه‌ای ندارد!

    گاهی برایمان پیش آمده که بعد از سرگرمی خاصی احساس افسردگی و ناراحتی پیدا می‌کنیم. به طور مثال یک سریال مهیج که می‌بینیم بعد از پایان سریال احساس خلأ و افسردگی می‌کنیم، زیرا محتوای سریال اثر مفید و سازنده‌ای نداشته و حتی گاهی چون با اطلاعات و ارزش‌های ما در تناقض و تضاد است، ذهن ما را آشفته و سردرگم می‌کند. به همین خاطر اگر فیلم و سریالی برای گذران وقت انتخاب می‌شود، باید آموزنده و درخور اعتقادات و فرهنگ ما باشد.