حفاظت از زمین

کل اخبار:1
  • "برای زمین چه کاری از دست ما برمی‌آید؟"

    "برای زمین چه کاری از دست ما برمی‌آید؟"

    این روزها خبرهای زیادی که اغلب نیز امیدوارکننده نیستند درباره تغییرات اقلیمی می‌شنویم از جمله اینکه به دلیل فعالیت‌های بشر،‌ میزان افزایش گرمای زمین به سطحی رسیده که اگر این روند رو به رشد متوقف نشود،‌ حیات در کره زمین به طور جدی به خطر می‌افتد.