دامنه های زاگرس

کل اخبار:2
  • ویدئو / زنان زاگرس

    ویدئو / زنان زاگرس

    هزاران سال است که زنان بختیاری زایشگرند. این مادران قدرتمند و مقاوم زاگرس در همه این هزاران سال، نه همپای مردان و در کنار ایل، بلکه محور زندگی،زیست اجتماعی و اقتصاد ایلات و عشایر و در عین حال، همسران مردان زاگرس‌نشینند. آن‌ها از گذشته‌های دور تا امروز، در دورترین بیراهه‌ها و ناپیداترین دره‌های زاگرس سر به فلک کشیده از صبح تا تاریکی شب، مسئول خانه و زندگی تبار و ایل و خانواده‌هایشان بوده‌اند و با کمترین توقعات بار اصلی زندگی را بر دوش می‌کشند.

  • مراقب «اشک مریم» باشید

    مراقب «اشک مریم» باشید

    در آستانه فصل بهار یکی از نگرانی‌های بخش گیاهی سازمان حفاظت محیط زیست گونه «لاله‌های واژگون» یا «اشک مریم» است. رئیس گروه گیاهی این سازمان ضمن معرفی این گونه گیاهی مهم نسبت به چیدن لاله‌های واژگون در دامنه‌های زاگرس هشدار داد.