دبیرستان میلاد طاها

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • اگر دست خیری برای این خانه پیدا شود...

    اگر دست خیری برای این خانه پیدا شود...

    برای هر مترمربعِ خانه‌ قدیمی ۵۶۵ مترمربعی و پر از تزییناتی که امروز به نام مدرسه «طاها» شناخته می‌شود ۲۵ میلیون تومان قیمت گذاشته‌اند، خانه‌ای با سردری پرشکوه در چندقدمی میدان بهارستان، که فقط یک مشکل دارد، هنوز نظر میراث فرهنگی را برای ثبت جلب نکرده است.