درآمد 2700 میلیارد تومانی صداوسیما از آگهی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.