درمانگاه وقفی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • همه چیز درباره خانه اربابی سیه‌چشمان الوند

    همه چیز درباره خانه اربابی سیه‌چشمان الوند

    بررسی و تحلیل بناهایی که امروزه به نام موقوفات تاریخی_باستانی شناخته می‌شوند از منظر میراث فرهنگی و باستان‌شناسی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این قبیل بناها در جامعه‌ ما چه از منظر دینی و چه از منظر میراث فرهنگی حائز اهمیت و قابل توجه هستند به نحوی که توجه به جنبه‌های مادی و معنوی را در خود نهفته دارند.