دشت زیدون (زهره)

کل اخبار:1
  • باستان شناسان دهه‌ها منتظر این کشف بودند

    باستان شناسان دهه‌ها منتظر این کشف بودند

    سرپرست «پروژه پیش از تاریخی زهره» گفت: اگر فرصت‌هایی که آثار باستانی به طور بالقوه دارند به بالفعل در نیاید، کاوش‌های باستان‌شناسی در درجه اول به بافت‌های باستانی آسیب رسانده و ثمره قابل توجهی جز انتشار مقالات یا کتب در بر نخواهد داشت اما، صرف نظر از باستان‌شناسی سنتی، امروزه باستان‌شناسی ید طولایی در توسعه فرهنگی و اقتصادی مناطق دارد.