رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت يزد

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.