ریاضیات ساده

کل اخبار:1
  • چگونه بر ترس از ریاضی غلبه کنیم؟

    چگونه بر ترس از ریاضی غلبه کنیم؟

    اکثر دانش آموزان از درس ریاضی هراس دارند و مواجهه با این درس برای آنان اضطراب‌آور است. یکی از روش‌های غلبه بر ترس از ریاضیات، ایجاد زمینه‌ای برای پرورش هوش کودکان و نوجوانان، ارتقا و رشد مهارت حل مسئله، خلاقیت و اعتماد به نفس آنان است.