سازمان بین‌المللی کار

کل اخبار:1
  • پذیرش FATF نفی استقلال کشور نیست

    فرشاد مومنی:

    پذیرش FATF نفی استقلال کشور نیست

    عضویت داوطلبانه و آگاهانه در یونسکو، صندوق بین‌المللی پول و یا سازمان بین‌المللی کار هم محدودیت‌هایی در تصمیم‌گیری کشورها ایجاد می‌کند اما پیوستن به آنها خیلی بهتر از نپیوستن است. بنابراین، این موضوع شناخته شده است و به معنای نفی استقلال نیست.