سلطنت دهلی

کل اخبار:1
  • اکبرشاه، پادشاه صلح کل

    اکبرشاه، پادشاه صلح کل

    صلح کل در دوره‌ای توسط اکبر- پادشاه دهلی- به رویکرد رسمی دولت هندوستان تبدیل شد که در اروپا کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها به جان هم و از سویی دیگر هر دو به جان یهودی‌ها افتاده بودند.