شهریور ماه

کل اخبار:1
  • شهریور خونخوار است یا ما برآن خون پاشیده‌ایم؟

    شهریور خونخوار است یا ما برآن خون پاشیده‌ایم؟

    کم کم هوا رو به سردی گذاشته؛ گرمای تابستان کوله‌بار بسته و آخرین ماه تابستان به نیمه رسیده و ما را به سفر در کشور ترغیب می‌کند تا هم حال و هوایی عوض کنیم و هم از گرمای شهر و منطقه‌مان دور شده و به دل جاده‌ها بزنیم. اما این دل به جاده زدن چگونه خواهد بود؟ آیا به‌گونه‌ای است که برای فرار از گرمای شهر دل به جاده زده‌ایم، دوباره گرمای خانواده را احساس می‌کنیم و دوباره صدای عزیزانمان را خواهیم شنید؟