شکست سیاست‌های ترامپ در خلیج فارس

کل اخبار:1
  • "کوتس" آخرین قربانی شکست‌های ترامپ در خلیج فارس نیست

    "کوتس" آخرین قربانی شکست‌های ترامپ در خلیج فارس نیست

    وقتی دن کوتس، رییس جامعه اطلاعاتی آمریکا و دیگر رهبران اطلاعاتی این کشور ژانویه 2019 در جلسه شنود کنگره در مورد تهدیدات امنیتی شهادت دادند، مشخص بود که سخنان آنها در تضاد با دیدگاه‌های ترامپ در مورد مسائل مختلف از جمله ایران است؛ اختلافی که در نهایت کوتس را قربانی کرد و به نظر می‌رسد آخرین فرد هم نخواهد بود.