عمارت هشت بهشت

کل اخبار:2
  • عمارت سوگلی‌ها، سوگلی عمارت‌ها+فیلم

    عمارت سوگلی‌ها، سوگلی عمارت‌ها+فیلم

    «فرح‌انگیزتر از مجلل‌ترین کاخ‌های اروپایی»؛ این تعبیری است که سیاحان اروپا دیده، بعد از تماشای عمارت «هشت‌بهشت» به رشته تحریر کشیده‌اند. عمارتی بنیان نهاده در سال 1080 که قدما می‌گفتند نزدیک باغ بلبل و جزئی از باغ بزرگ نقش‌ جهان بوده اما حالا خودش است و خودش، میان فضای سبزی که نامش را هم از عمارت «هشت‌ بهشت» وام گرفته است.

  • ویدئو / فرح‌انگیزتر از مجلل‌ترین کاخ‌های اروپایی

    ویدئو / فرح‌انگیزتر از مجلل‌ترین کاخ‌های اروپایی

    «فرح‌انگیزتر از مجلل‌ترین کاخ‌های اروپایی»؛ این تعبیری است که سیاحانِ اروپا دیده، بعد از تماشای عمارت «هشت بهشت» به رشته تحریر کشیده‌اند. عمارتی بنیان‌نهاده در سال ۱۰۸۰ قمری که پیشینیان می‌گفتند نزدیک باغ بلبل و جزئی از باغ بزرگ نقش جهان بوده اما حالا، خودش است و خودش؛ میان فضای سبزی که نامش را هم از عمارت «هشت بهشت» وام گرفته است.