فوبیای ایران در سیاست خارجی آمریکا

کل اخبار:1
  • نمکدان شکنی پس از ۸۰ سال

    نمکدان شکنی پس از ۸۰ سال

    قرن‌ها رابطه دوستانه ایران و لهستان که گاه محور آن مسائل اقتصادی بوده و گاه عواطف انسان‌دوستانه ایرانیان آن را بر تارک تاریخ جهان ماندگار کرده، باعث شده که امروز این سوال به ذهن متبادر شود که با این روابط حسنه چند صد ساله، چرا ورشو به یک باره به همه چیز پشت پا زد و رسما شمشیر از رو بسته است.