موزه گرمابه

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • موزه‌ای که گرمابه می‌شود

    موزه‌ای که گرمابه می‌شود

    حسین مسجدی، نویسندۀ کتاب «فرهنگ‌واره گرمابه» با نقد تبدیل گرمابه‌ها به موزه، نمایشگاه یا سفره‌خانه گفته بود که این اقدام، حاصلی جز مسخ بنا نخواهد داشت و حالا یک سرمایه‌گذار پا پیش گذاشته تا کاربری اصلی گرمابه تاریخی رهنان را که چندین سال در قالب موزه فعالیت می‌کرد، به آن برگرداند.