نظام سنتی تقسیم آب

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ویدئو / نظام سنتی تقسیم آب سمنان در انتظار جهانی شدن

    ویدئو / نظام سنتی تقسیم آب سمنان در انتظار جهانی شدن

    با توجه به منابع محدود آب در کشور، تقسیم آب و نقش آن همواره سهمی تعیین‌کننده داشته و از مسائل اقتصادی و اجتماعی - سیاسی بوده است. در چنین مواردی شیوه‌های سنتی ابداعی پیشینیان در مورد نحوه تقسیم آب و سهم حقابه بران منطبق بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی طبیعی هر محل، کلید حل اینگونه معضلات بوده است و بسیاری از آنها سال‌ها و حتی در مواردی قرن‌ها دوام یافته‌اند. از یک سال و نیم گذشته تلاش‌ها و پیگیری‌های زیادی برای ثبت جهانی این نظام سنتی تقسیم آب شهر سمنان آغاز شده و مستندات آن در حال جمع‌آوری و مطالعات آن نیز در حال انجام است.