پیکر جمشید سماواتیان به خاک سپرد شد

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.