کری خوانی

کل اخبار:2
  • ویدئو / وزیر توبیخ می‌شود، کُری‌خوان‌ها می‌میرند!

    ویدئو / وزیر توبیخ می‌شود، کُری‌خوان‌ها می‌میرند!

    تحمل عقاید مخالف و علایق متفاوت در کنار یکدیگر، از جمله مسائلی است که جای خالی آن در نظام آموزشی ایران به شدت احساس می‌شود. نتیجه این کم‌طاقتی‌ها و عدم تحمل‌ها، چیزی جز بروز فاجعه نیست. نمونه‌ای از این فجایع را می‌توان در گزارشی در برنامه اخیر نود دید؛ آنجا که به برخی قتل‌های رخ‌داده در جریان کری‌خوانی‌های فوتبال پرداخته شده است. در نقطۀ مقابل، وزیر آموزش و پرورش چند روز قبل گفت بخاطر اینکه اجازه داده بود دیدار فوتبال پرسپولیس - کاشیما در مدارس پخش شود، توبیخ شده بود. هدف بطحایی، تمرین دانش‌آموزان برای تحمل مخالف و آموزش سبک زندگی بوده؛ موضوع مهمی که مدارس اجازه تدریس آن را ندارند.

  • جوان اردبیلی قربانی کری خوانی فوتبال شد

    جوان اردبیلی قربانی کری خوانی فوتبال شد

    ‌جوانی در اردبیل قربانی کری خوانی فوتبال شد و به دست دوستش به قتل رسید.