کودتای نوژه

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • کودتای نافرجام نقاب

    پاسداران همدان، گردان چتربازی را که قرار بود آغازگر عملیات باشند در جاده منتهی به پایگاه نوژه دستگیر کردند (این پایگاه به افتخار قهرمان شهید محمد نوژه به این نام خوانده می‌شد). دستگیرشدگان شمار دیگری از اعضای شبکه کودتا را لو دادند و تا جایی که می‌دانیم چند صد نفر، تابستان ۱۳۵۹ در چنین روزهایی دستگیر شدند و حداقل چند صد نفر دیگر هم یا گریختند یا اصلا شناسایی نشدند.

  • ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۹؛

    شکست دومین توطئه آمریکایی‌ها در ایران

    طراحان و سیاستمداران آمریکایی با همراهی کشورهای مرتجع منطقه و مشارکت فریب خوردگان و وفاداران به طاغوت، ایده «کودتا قبل از جنگ» را با شعار «نجات قیام ایران بزرگ» آغاز کردند، اما هرگز تصور نمی کردند اعتراف یک خلبان هموطن پته دومین توطئه بزرگ آمریکایی ها در ایران را روی آب بریزد.