۳۰ جنجال‌ کی‌روش در فوتبال ایران

کل اخبار:1
  • ۳۰ جنجال‌ کی‌روش در فوتبال ایران

    ۳۰ جنجال‌ کی‌روش در فوتبال ایران

    سرمربی پرتغالی سابق تیم ملی فوتبال در مدت ۸ سال مربیگری در ایران، خواسته یا ناخواسته وارد جنجال‌های مختلفی شد. جنجال‌هایی که می‌تواند بیانگر واقعیت روزهای پرتلاطم فوتبال ایران با حضور این سرمربی پرتغالی باشد.