• پایگاه نظامی آمریکا در شرق الحسکه

    /گزارش- الشرق الاوسط/

    بازار داغ احداث پایگاه‌های نظامی در سوریه

    کشورهای ابرقدرت از زمان تلف شده بین کنفرانس‌های ژنو و آستانه برای گسترش مناطق نفوذ خود در داخل سوریه از طریق احداث پایگاه‌های نظامی بیشتر استفاده می‌کنند. اگرچه روسیه و آمریکا بیشترین پایگاه‌ها را در سوریه دارند اما طرف‌های دیگر مثل ترکیه نیز برای احداث بیش از یک پایگاه نظامی در سوریه تلاش می‌کنند.

تاپ سه گزارش و تحلیل