• محمد بن سلمان و حریری

    /گزارش/

    چرا عربستان با پیشنهاد فرانسه درباره پرونده حریری موافقت کرد؟

    قرار است سعد حریری ظرف روزهای آینده به پیشنهاد ریاست جمهوری فرانسه به پاریس منتقل شود. عربستان این پیشنهاد را از طرف‌های فرانسوی پذیرفته که در آن آمده است، حریری شهروند فرانسوی است و احتمالا دستگاه قضایی فرانسه تحقیقات در زمینه بازداشت او را آغاز کند و این مساله باعث می‌شود مقامات ارشد عربستانی تحت پیگرد قرار بگیرند.

تاپ سه گزارش و تحلیل