• انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

    دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه چگونه رقم خواهد خورد؟

    دور اول انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه در حالی فردا (یکشنبه) آغاز می‌شود که مارین لوپن راست افراطی،‌ امانوئل ماکرون مستقل، ‌ژان لوک ملانشون چپ گرا و فرانسوا فیون محافظه کار چهار کاندیدای پیشتاز برای ریاست جمهوری هستند اما بعد از دور اول انتخابات شرایط چگونه رقم خواهد خورد؟

تاپ سه گزارش و تحلیل