• سه‌شنبه / ۲ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۶:۵۴
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 97110201224
  • خبرنگار : 71560

با تصویب مجلس

شورای عالی مدیریت بحران کشور تشکیل می‌شود

شورای عالی مدیریت بحران کشور تشکیل می‌شود

نمایندگان در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه با تشکیل شورای عالی مدیریت بحران کشور موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی، با ۱۵۵ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع کلیات لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه را تصویب کردند.

در ادامه نمایندگان وارد بررسی جزئیات این لایحه شده و مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ این لایحه را به تصویب رساندند.

در ماده ۱ این لایحه آمده است به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری کاهش خطر و آسیب پذیری پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تامین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و پژوهشی اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه‌های ذیربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور، احکام این لایحه وضع شده است.

بر اساس ماده ۲ این لایحه قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و موسسات و شرکت‌های وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون می‌باشند. بر اساس ماده ۳ این لایحه مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف: مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (به جز موارد نظامی، امنیتی و اجتماعی) که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب پذیر می‌تواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت بار شود.

ب: بحران: از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست محیطی می‌شود. به طوریکه مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متاثر و دستگاه‌های مسئول موضوع ماده ۲ این قانون باشد.

پ: آسیب پذیری: ضعف و کمبودهای مادی و غیر مادی شامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در جامعه است که باعث می‌شود وقوع مخاطرات منجر به بحران شود.

ت: خطر: مقدار یا اندازه خسارات انسانی و مادی احتمالی در صورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیب پذیر است.

ث: مدیریت بحران، نظام حاکم بر راهبردها، رویکردها، برنامه‌ها و اقداماتی است که با هدف پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح به صورت چرخه‌ای صورت می‌گیرد.

ج: پیشگیری و کاهش خطر: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات، آسیب‌پذیری‌ها، الزام بکارگیری مدیریت کاهش خطر در تدوین برنامه و بودجه بخش‌های توسعه‌ای، تعیین راهبردها و اولویت‌های بخش‌های گوناگون، تدوین و اجرای برنامه‌های کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور می‌باشد.

ک: آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی است که ظرفیت جامعه و دستگاه‌های مسئول را برای پاسخ موثر به حوادث و سوانح افزایش می‌دهد. بطوریکه خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل برساند.

ه: پاسخ: مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که با وقوع حادثه آغاز شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تامین امنیت و نظایر اینها متناسب با ویژگی‌های هر بحران می‌باشد.

خ: بازسازی و بازتوانی: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که برای ترمیم و بهبود خدمات و ساختارها، معیشت، توانمندی و شرایط زندگی جوامع متاثر از حوادث و سوانح انجام می‌شود. به نحوی که موجب ارتقای توانایی و ظرفیت آنها در جهت کاهش خطر حوادث آتی شود.

د: تاب‌آوری: به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی موثر و به موقع جامعه آسیب دیده گفته می‌شود.

ز: شرایط اضطراری، وضعیتی است که در پی وقوع مخاطرات و قریب الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد می‌شود و نیاز به اقدامات فوق‌العاده برای پاسخ دارد.

ر: شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور

ز: سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور

ژ: ستاد: ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات، پاسخ به بحران

بر اساس ماده ۴ این لایحه اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به شرح زیر تهیه و تدوین می‌شود:

الف: سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که بر اساس این قانون جهت گیری‌ها، اصول، معیارها و روش‌های پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه‌های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‌کند.

این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.

ب: برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده ۲ این قانون در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بیان می‌نماید. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.

پ: برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده ۲ این قانون متناظر در استان بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات، آسیب پذیری‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای کاهش خطر استان را در بر می‌گیرد. این سند پس از تایید سازمان لازم الاجرا است.

ت: برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده ۲ این قانون در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسئول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ موثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌نماید. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.

ث: برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده ۲ این قانون متناظر در استان بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسئول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ موثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌نماید. این سند پس از تایید سازمان لازم الاجرا است.

ج: برنامه ملی بازسازی و باتوانی: سندی است که ضوابط، چهارچوب‌ها، الگوها و روش‌های موثر بازتوانی و تهیه طرح‌های بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را در بر می‌گیرد و توسط سازمان و با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده ۲ این قانون در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌شود. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.

چ: پیوست کاهش خطر: سندی است که چگونگی کاهش خطر، حوادث و سوانح در برنامه ریزی و اجرای هر یک از طرح‌های ملی یا همتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین می‌نماید. این سند توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون که مسئولیت برنامه‌های مذکور را بر عهده دارد تهیه می‌شود و به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.

بر اساس پیشنهاد الحاقی به ماده ۴ کلیه سندها و برنامه‌ها از زمان لازم الاجرا شدن این قانون ظرف شش ماه تهیه شده و مراحل تصویب را طی خواهد کرد. در ماده ۵ این لایحه آمده است ارکان موضوع این قانون به ترتیب عبارتند از: الف: شورای عالی، ب: سازمان، پ: ستاد.

بر اساس ماده ۶ این لایحه به منظور سیاستگذاری کلان در زمینه مدیریت بحران کشور در محدوده سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

۱- رئیس جمهور یا معاون اول

۲- وزیر کشور

۳- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۴- وزیر راه و شهرسازی

۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶- وزیر نیرو

۷- وزیر جهاد کشاورزی

۸- وزیر اطلاعات

۹- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۰- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۱- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی

۱۲- رئیس سازمان

۱۳- رئیس جمعیت هلال احمر

۱۴- یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۱۵- یکی از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۱۶- دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهاد رئیس سازمان، تایید وزیر کشور و با حکم رئیس جمهور

۱۷- رئیس سازمان بسیج مستضعفین

در تبصره ۱ این ماده آمده است

دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات شورای عالی را برای روسای قوا ارسال کند.

بر اساس تبصره ۲ این ماده جلسات شورای عالی به صورت عادی حداقل هر سه ماه یکبار و جلسات فوق‌العاده آن بر حسب ضرورت به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید وزیر کشور تشکیل می‌شود.

در تبصره ۳ این ماده آمده است: دبیرخانه شورای عالی در وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مستقر است.

بر اساس تبصره ۴ این ماده دبیرخانه شورای عالی مسئول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. نحوه تشکیل، اداره و اتخاذ تصمیمات شورای عالی برابر دستورالعملی است که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی می‌رسد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.