• image.png

    عباس قانون "کشور یهود" را به مجمع عمومی می‌برد

    رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مجددا مخالفت خود را با قانون "کشور یهود" اعلام و تاکید کرد: از مجمع عمومی سازمان ملل خواهیم خواست تا تصمیمی را علیه این قانون اتخاذ کند و ما وارد جنگی سخت علیه این قانون خواهیم شد.

تاپ سه فلسطین