• زنان سعودی

    زنان سعودی پشت رول + تصاویر

    همزمان با دقایق اولیه امروز (یکشنبه) دستور سلطنتی مبنی بر اجازه رانندگی به زنان در عربستان برای اولین بار در تاریخ این کشور اجرایی شد.

تاپ سه آسیا،خاورمیانه