• کردستان عراق

    انتخابات پارلمانی عراق و کردها پراکنده‌تر از همیشه

    وقتی با وجود مخالفت‌های داخلی و بین المللی همه‌پرسی در کردستان عراق برگزار شد، هیچ کس فکر نمی‌کرد این موضوع زمانی می‌تواند تا به این حد تنش‌ها در میان گروه‌های کرد عراقی از یک سو و لایه‌های پایین جامعه را از سوی دیگر گسترش دهد.

تاپ سه گزارش و تحلیل