• تکلیف سهام عدالت متوفیان چه می شود؟

    تکلیف سهام عدالت متوفیان چه می شود؟

    درحالی آمارها حاکی از فوت حدود سه میلیون مشمول سهام عدالت است که قرار است مجامع الکترونیکی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت حدود یک ماه دیگر برگزار شود و هر یک رای سهام داران می تواند نقش مهمی در انتخاب اعضای هیات مدیره داشته باشد.

تاپ سه اقتصاد کلان