• پول

    سکه و سود هم به داد نقدینگی نرسید

    با وجود سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پایان سال گذشته برای جذب نقدینگی از بازار به اجرا درآورد، باز هم میزان افزایش حجم آن در مقایسه با ماه‌های قبل قابل توجه است.

تاپ سه اقتصاد کلان