• وام مسکن

    وام ۱۱۰ میلیونی مسکن ۱۷ میلیون تومان آب می‌خورد

    در طی یک ماه گذشته قیمت اوراق تسهیلات مسکن چندان نوسانی نداشته، ولی در مجموع قیمت این اوراق نسبت به هفته‌های گذشته مقداری کاهش داشته است. در این روزها برای وام ۱۱۰ میلیون تومانی باید حدود ۱۷ میلیون تومان اوراق خرید.

تاپ سه اقتصاد کلان