• خاموشی

    بسته گذر از پیک سال ۹۸ آماده شد

    سخنگوی صنعت برق کشور گفت: بسته گذر از پیک سال ۱۳۹۸ با توجه به تجربیاتی که امسال به دست آورده‌ایم توسط وزارت نیرو آماده و به مراجع ذیربط ارجاع داده شده است.

تاپ سه انرژی