• چه آینده ای در انتظار بازار نفت است؟

    چه آینده ای در انتظار بازار نفت است؟

    هرچند که پیش بینی های بین المللی حاکی از افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت ها و روند صعودی تقاضا برای بازار نفت در سال ۲۰۲۱ است اما بسیاری از کارشناسان داخلی این مساله را منوط به سیاستهای آتی می دانند.

تاپ سه انرژی