• مسکن مهر پرند

    واگذاری عرصه مسکن مهر پرند وارد مرحله اجرایی شد

    مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه طرح واگذاری عرصه مسکن مهر به مالکان در این شهر وارد مرحله اجرایی شده است، گفت: نقشه عرصه بیش از ۱۴ هزار واحد مسکن مهر در ۲۰ پروژه در مرحله تهیه و قیمت گذاری است.

تاپ سه عمران و اشتغال