• تصادف

    سفر بدون بازگشت ۱۰۳۴ نفر در نوروز ۹۷

    در پایان نوروز ۹۷ خبر آمد ۱۰۳۴ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و این یعنی روزانه به‌طور میانگین ۵۱ نفر روانه سفرهایی شده‌اند که بازگشتی نداشته است.

تاپ سه حوادث، انتظامی