• تیغ گرما بر تن تهران

    «آبان» گرم در همه استان‌های کشور

    رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور شرایط دمایی ماه گذشته را در کل کشور تشریح کرد و از افزایش ۱.۸ درجه‌ای دمای کل کشور طی آبان ماه ۹۶ خبر داد.

تاپ سه محیط زیست