• هشدار نسبت به افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی در دوران خشکسالی

    هشدار نسبت به افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی در دوران خشکسالی

    مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ضمن اشاره به اینکه بهره‌برداری نامناسب شرایط دشواری را در ۶۷ درصد از آبخوان‌های کشور به وجود آورده است، گفت: شرایط خشکسالی در ایران ممکن است سبب افزایش فشارها بر منابع آب زیرزمینی شود.

تاپ سه محیط زیست