• داود پرهیزکار رییس سازمان هواشناسی

    رئیس سازمان هواشناسی کشور تاکید کرد

    ضرورت توجه به محیط زیست در توسعه سواحل

    رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به اینکه از موضوعات مهم مطرح شده در دولت دوازدهم توسعه منطقه مکران یا چابهار است، گفت: توسعه خط ساحلی کشور در این دوره مورد توجه قرار گرفته است اما در امر توسعه همواره باید ملاحظات محیط زیستی نیز مورد توجه قرار گیرد بنابراین در زمینه توسعه باید محدودیت‌هایی نیز اعمال شود.

تاپ سه محیط زیست