• تبلیغات انتخابات ۲۹ اردیبهشت - کرمان

    به عکس‌ها رای ندهیم!

    کاندیداهایی که برای انتخابات این دوره از شورای شهر و روستاها شرکت کرده بودند، با عکس‌هایی که از خود در پوسترهای تبلیغاتی منتشر کردند، نظر بسیاری را به خود جلب کردند؛ تا جایی که عکس‌های آنها سوژه بسیاری در شبکه‌های اجتماعی شده بود.

تاپ سه فرهنگ عمومی