• کندی تول اتحادیه ابلهان

    رمان برنده پولیتزری که دنبال ناشر بود

    «اتحادیه ابلهان» تنها رمان «جان کندی تول» نویسنده آمریکایی است که ۱۱ سال بعد از خودکشی او، با همت مادرش به چاپ رسید و حتی جایزه «پولیتزر» را هم برد، اما خواننده‌ها و منتقدان هنوز هم درباره آن به اتفاق نظر نرسیده‌اند.

تاپ سه ادبیات و کتاب