• اکبر اکسیر

    اکبر اکسیر مطرح کرد

    کشوری با ۸۰ میلیون طنزپرداز!

    اکبر اکسیر می‌گوید: طنز در ایران مقوله سختی است و هیچ‌کس نمی‌تواند ملت ایران را بخنداند. البته تازگی‌ها دونالد ترامپ توانسته این کار را انجام بدهد. مردم ما خوشان طنزپرداز هستند و ما ۸۰ میلیون نفر طنزپرداز داریم!

تاپ سه ادبیات و کتاب