• عملیات عاشورا4

    سالروز آغاز عملیات «عاشورای4»

    عملیات «عاشورای ۴» در روز ۳۰ مهر ماه ۱۳۶۴با هدف انهدام نیروهای دشمن در منطقه عملیاتی غرب «دریاچه اُ مُ النِّعاج» در «هُورالهویزه» انجام شد.

تاپ سه فرهنگ حماسه