• اجرای نمایشی با ادبیات اسارتی در قرنطینه

    اجرای نمایشی با ادبیات اسارتی در قرنطینه

    یک آزاده دوران دفاع مقدس گفت: عراقی‌ها به جمله «حول حالنا الی احسن الحال» حساسیت داشتند. می‌گفتند چرا تقاضای تغییر احوال دارید؟ مگر اینجا بد می‌گذرد؟ بیچاره عراقی‌ها اصلاً معنا و مفهوم دعا را نمی‌فهمیدند.

تاپ سه فرهنگ حماسه