• سردشت

    نخستین شهر قربانی جنگ‌افزارهای شیمیایی در جهان

    در طول جنگ تحمیلی، ایران ‌۲۵۲ بار مورد حمله شیمیایی رژیم بعث عراق قرار گرفت که به حدود ‌۱۰۰ هزار مجروح شیمیایی منتج شد که هنوز از آثار آن‌ها رنج می‌برند. کنوانسیون ژنو برای ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سال ۱۹۲۵، صادر شد اما بعضی از کشورها به این کنوانسیون پایبند نبودند.

تاپ سه فرهنگ حماسه