• منتظرقائم

    سالروز شهادت محمد منتظر قائم

    پنجم اردیبهشت‌ماه سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس است و تنها شهید این واقعه یعنی شهید «محمد منتظرقائم»، نخستین فرمانده سپاه یزد در صحرای طبس به شهادت رسید.

تاپ سه فرهنگ حماسه