• سه ستاره

    ستاره‌های سال 95 تلویزیون مشخص شدند

    ویژه برنامه های «سه ستاره» و م«سین مثل سریال» که یک نظرسنجی عمومی را از طریق تلویزیون برای انتخاب برترین ها آغاز کرده بودند با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان دادند.

تاپ سه رسانه