• سه‌شنبه / ۶ آبان ۱۳۹۳ / ۱۶:۲۶
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 93080603302
  • خبرنگار : 90136

عسگری آزاد مطرح کرد

محدود شدن استخدام‌ها به 12هزار نفر در سال

عسكري

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از تعداد 3.6 میلیون نفری کارکنان، ازدحام نیرو در نهاد ریاست جمهوری و تصمیم برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان سخن گفت و ضمن ارائه آمارهای تازه ای از ورود و خروج نیروهای دولتی به تشریح مصوبه جدید ساماندهی نیروی انسانی پرداخت.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از تعداد 3.6 میلیون نفری کارکنان، ازدحام نیرو در نهاد ریاست جمهوری و تصمیم برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان سخن گفت و ضمن ارائه آمارهای تازه ای از ورود و خروج نیروهای دولتی به تشریح مصوبه جدید ساماندهی نیروی انسانی پرداخت.

به گزارش ایسنا، محمود عسگری آزاد با بیان اینکه در حاضرمدارک تحصیلی و تخصص افراد با نیاز دستگاههای اجرایی متناسب نیست گفت: از طرفی برخی دستگاه ها ،نیروی مازاد و برخی کمبود دارند و در برخی مناطق و مشاغل نیز مازاد و کمبود وجود دارد.

برخی دستگاه ها 50 درصد نیرو مازاد دارند

وی افزود: سالهای گذشته برخی دستگاه ها تعداد استخدام در سطح دیپلم و پایین تر داشته اند و برخی دستگاه ها در سطوح ستادیشان بیش از 50 درصد مازاد نیرودارند و از طرف دیگر نیازهای تخصصی دستگاه ها برآورده نشده است این درحالی است که این استخدامها براساس مجوزهای موردی یا برخی مجوزها بوده که بعدا مجلس آن را لغو کرده اما استخدام انجام شده است.

3.6 تعداد کارکنان به میلیون رسید

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی با بیان اینکه در دو برنامه چهارم و پنجم نزدیک 894 هزار نفر نیرو بکار گرفته شده که برخی شرایط احراز برای این مشاغل را نداشته اند گفت: کل کارکنان شامل کارکنان نظامی، کشوری و لشکری و نهادها 3 میلیون و 960 هزار نفر هستند که از این مجموع نیروی سازمان و دستگاهها و نهادهای دولتی 2 میلیون و 300 هزار نفر هستند .

رشد 14 درصدی کارکنان دولت در دو برنامه

عسگری آزاد با اشاره به اینکه در برنامه چهارم و پنجم حدود900 هزاراستخدام و حدود 600 هزار نفر ازخدمت خارج یا بازنشسته شده یا خروج خدمت طبیعی داشته اند گفت: با این حساب قدرمطلق استخدام ها نسبت به خروجیها حدود 300 هزار نفر یعنی 14 درصد است.

وی افزود: طبق قانون باید 5 درصد از شاغلان دولتی کم می کردیم- که متاسفانه نه تنها در دو برنامه کم نشده که 14 درصد هم اضافه شده است.

ازدحام نیرو در نهاد ریاست جمهوری

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: در نهاد ریاست جمهوری قبل از برنامه چهارم و پیش از 1384 حدود هزار نفر کار می کردند که هم اکنون به بیش ازسه هزار نفر می رسند ، در حالی که نیاز واقعی 600 تا 700 نفر است.

عسگری آزاد با اشاره به ضرورت کوچک سازی دولت گفت:10 تا 12 بخشنامه موجب گسترش واحدهای دستگاهها شده است.

وی اظهارکرد: در برخی دستگاه های اجرایی تعداد واحدهای ستادی مانند روابط عمومی امور اداری ، حراست و واحدهای پشتیبانی باید حدود 25 درصد باشد که بالای50 درصد شده است.

عسگری آزاد افزود: چنانکه تصمیم گیری شود بیشتر قصد جابجایی داریم و نمی خواهیم کسی اخراج شود و این کاردر بیشتر دستگاههای ستادی اتفاق افتاده است.

وی گفت: در سازمان ایرانگردی و جهانگردی که سازمان کوچکی است بیش از 2500 نفر شاغل هستند و در وزارت ارشاد که 1100 نفر فهرست سازمانی دارند ، دو هزار و 100 نفر نیرو کار می کنند و عمدتا بصورت قراردادی استخدام شده اند.

وی افزود : سال 84 نسبت بودجه جاری به کل بودجه 60 درصد بود و هم اکنون به بالای 80 درصد رسیده که کاهش اعتبارات عمرانی را به همراه داشته است

چگونگی کاهش نیروهای دولتی

عسگری آزاد گفت : بحث کاهش بیشتر کارکنان دستگاه ها عمدتا طبیعی است و سالانه حدود 50 هزار نفر بازنشسته و از خدمت خارج می شوند.

او اضافه کرد : پیش بینی شده است استخدام ها محدود شود و میزان استخدام در مقابل خروجی ها 12 هزار نفردر سال است.همچنین واحدهایی به بخش خصوصی واگذار می شوند و کارکنان در همان واحد ها بشکل غیردولتی می توانند ادامه خدمت دهند.

نیروهای وزارت بهداشت ساماندهی می شوند

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی گفت: در وزارت بهداشت در هشت سال اخیر مجموع شاغلان از حدود 220 هزار نفر به 420 هزار نفر یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است و باید ساماندهی شود.

عسگری آزاد یا بیان اینکه با این رشد نیروی انسانی نباید نیرو کم باشد پس در ترکیب و توزیع نیروی انسانی دچار مشکل هستیم گفت: در دستورالعمل ساماندهی پیش بینی کردیم ترکیب و توزیع آن در دستگاههای دولتی مانند وزارت بهداشت اصلاح شود.

وی با بیان اینکه بیشتر استخدام در مراکز استانها و بدون مقررات اداری و امتحان بوده است که باید ساماندهی شود ادامه داد: در برخی نقاط اگر کمبودی باشد طبعاً اجازه استخدام داده می شود اما اصل بر آموزش و جابجایی نیروهای مازاد است در عین حال که رخی کارهای تصدی گری وزارت بهداشت هم واگذار شده است.

پرداخت 1.5 میلیون تومان سرانه آموشی

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی در ادامه به موضوع کمبود نیرو در وزارتخانه هایی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان هم اشاره ای کرد و گفت: با آموزش و پرورش تفاهم کرده ایم توسعه آموزش و پرورش از طریق خرید خدمات از مدارس غیرانتفاعی انجام شود که در این طرح هزینه ها را دولت می دهد و خدمات آموزشی هم با همان کیفیت ارائه می شود.

عسگری آزاد گفت: برای مدارس دولتی بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان سرانه آموزشی پرداخت می کنیم که این مبلغ در مدارس غیرانتفاعی800 هزار تومان و گاهی هم کمتر است و با خرید خدمت در قالب توسعه مدارس غیر انتفاعی با شکل جدید دانش آموزان بطور رایگان در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند.

وی گفت: 105هزار مدرسه در کشور داریم و در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است سالانه 4 % مدارس به این صورت واگذار شود که این سیاست شامل واگذاری تصدی های بهداشت ، توان بخشی و ورزش هم می شود.

یکسان سازی بازنشتگان

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی در ادامه به موضوع یکسان سازی پاداش بازنشستگان تأمین اجتماعی ،خدمات ادرای و صندوق بازنشستگی اشاره و گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ماده 107 این قانون حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مبنای پرداخت پاداش بازنشستگی همه این افراد است.

وی گفت : این حکم در باره همه کارکنان است اما در برخی دستگاهها مثل تامین اجتماعی به اشتباه فکر می کردند چون از اضافه کار، کسورات صورت می گیرد ، پس پاداش هم بر همان اساس پرداخت می شده است.

عسگری آزاد افزود : همه کارمندان دولت می دانند پاداش بر اساس فوق العاده مستمر مبنا قرار می گیرد و رفع ابهام شده است.

اما برخلاف مقررات برای حدود 15 درصد از مجموع حدود 250 هزار نفر از کارمندان تأمین اجتماعی این اشتباه رخ داده است.

عسگری آزاد افزود: در این زمینه از شورای مدیریت توسعه که مرجع رسیدگی به این موارد است سؤال شده و آنها با تاکید بر قانون اعلام کرده اند که کسورات فقط از حقوق و فوق العاده شغل مستمر باید باشد وبه همان نسبت نیز پاداش پرداخت شود و این روند مبنای همیشگی برای کارمندان رسمی و پیمانی بوده است

تصویب دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی همچنین با اشاره به تصویب و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های دولتی در جلسه شورای عالی گفت: دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی تشخیص می دهد چقدر نیروی متناسب با مشاغل نیاز داریم و برای مازادها تغییر و جابجایی احتمالی پیش بینی شده است.

وی افزود : برخی از فعالیتهای تصدی گری نیز به بخش خصوصی واگذار می شود و توسعه فعالیت نداریم که راهی برای چابک سازی دولت است.

تشریح دستورالعمل استخدام در دستگاه های دولتی

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی باتشریح دستورالعمل نحوه جذب و استخدام در دستگاه های اجرایی گفت: استخدام های رسمی و پیمانی فقط ازطریق نشر آگهی، امتحان عمومی و اختصاصی و مصاحبه انجام میشود.

عسگری آزاد افزود :آیین نامه جدید ، فرایند استخدام را شفاف و ساده سازی کرده و از تکرار آزمون استخدامی جلوگیری کرده و همچنین برای افراد بومی و ساکن در مناطق محروم مزیت هایی در نظر گرفته است.

وی اضافه کرد :با توجه به سوال متقاضیان استخدام در دستگاههای اجرایی و تکلیف مقام معظم رهبری در خصوص استخدام براساس عدالت و با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری ، آیین نامه را به تصویب شورای توسعه مدیریت رساندیم وبه دستگاه ها ابلاغ شده است.

عسگری آزاد با بیان اینکه درچارچوب جدید پیش بینی شده است که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی عهده دار این کار باشد وهر سال در دو مقطع 6 ماهه در اردیبهشت و آبان آزمون استخدامی برگزار کند. گفت: هر سال براساس مجوزهایی که به دستگاهها داده می شود، متناسب با مشاغل و محل جغرافیایی میزان استخدام هایی که میخواهد انجام شود از طریق سامانه الکترونیکی به اطلاع عموم مردم می رسد که در این مدت نیازهای استخدامی، مشخص و اعتبارسنجی و امتحانات در دو مرحله انجام می شود.

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی گفت: افراد سه فرصت بر اساس یک مرحله آزمون در اختیار دارند و شاید متقاضی در مرحله اول استخدام شود و در غیر این صورت همان ازمون برای دوسال اعتبار دارد و بنا به نیاز دستگاهی استخدام می شود و نیازبه امتحان مجدد ندارد.

عسگری آزاد ادامه داد: متقاضی استخدام با یک امتحان تا مدت دو سال شانس پذیرش در یک دستگاه دولتی را دارد.

وی با اشاره به اینکه برای راحتی متقاضیان - یک خوشه شغلی در نظر گرفته میشود و فرد می تواند در آن خوشه شغلی امتحان دهد افزود: بطور مثال یک فرد در خوشه رشته های مدیریت- حسابداری، کشاورزی متناسب با آن شغل پیشنهادی در ازمون شرکت و در صورت قبولی در دستگاه مورد نظر پذیرفته می شود.

عسگری آزاد با اشاره به اینکه افراد نیاز نیست برای هر دستگاه در امتحانات مکرر شرکت کنند توضیح داد : استخدام افراد بومی ، کسانیکه در شهرستان ها متولد شده اند یا حداقل 4 سال در آن شهرستان اقامت داشته اند یا فرزندان کارمندانی که پدرشان در آن منطقه خدمت می کنند از دیگر مزیتهای پیش بین شده در دستورالعمل نحوه جذب و استخدام در دستگاه های اجرایی است.

عسکری آزاد گفت : ضریب نمره امتحان افراد بومی یک و چهاردهم است و 40 درصد به آنها امتیاز داده می شود و اگر در سطح استان بخواهند استخدام شوند ضریب امتحان انها یک و دو دهم است.

وی افزود :در برخی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته متناسب با درخواست دستگاه ها تا 100 درصد افراد بومی جذب می شوند و افراد در همان جا استخدام و خدمت می کنند و مشکل جذب نیرو در این مناطق رفع می شود.

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی گفت: امتحانات شامل مراحل عمومی و تخصصی و دروس عمومی نیز شامل ادبیات فارسی، هوش و انگلیسی است و نمره دروس عمومی 40 درصد و دروس تخصصی 60 درصد آزمون را تشکیل می دهد.

عسگری آزاد یادآور شد: مرحله بعد از امتحان، مصاحبه تخصصی و مصاحبه تشخیص مباحث رفتاری وسپس مرحله گزینش و بعدا از آن هم استخدام فرد در دستگاه دولتی است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.