• شنبه / ۲۱ تیر ۱۳۹۹ / ۱۰:۱۴
  • دسته‌بندی: خانواده
  • کد خبر: 99042115078
  • منبع : سازمان تامین اجتماعی

بسیج سازمان تامین اجتماعی در مواجهه با کرونا

بسیج سازمان تامین اجتماعی در مواجهه با کرونا

بخش درمان سازمان تامین اجتماعی درعرصه بازار سلامت به عنوان بزرگترین خریدار و دومین تولیدکننده درمان پس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ارائه خدمات درمانی را از سال ۱۳۶۹ با تصویب قانون الزام و با بهره گیری از امکانات مراکز درمانی ملکی خود و عقد قرارداد و خریداری خدمات از مراکز درمانی طرف قرارداد انجام می دهد، و دراین راستا نقش مهم خدمات رسانی را با برنامه‌ای منسجم و همراه با اهداف و چشم اندازی مشخص برعهده دارد. معاونت درمان سازمان، اقدامات و برنامه‌های مختلفی را در طول سال ۱۳۹۸ تا تیر۱۳۹۹ اجرا کرده است که در این گزارش به مهمترین آنها اشاره شده است.

به گزارش ایسنا، سازمان تامین اجتماعی، مهمترین وگسترده‌ترین متولی بخش بیمه‌های اجتماعی و درمانی است، که قشر وسیعی از جامعه از خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی این سازمان استفاده می‌کنند.


با عنایت به این که بخش درمان سازمان تامین اجتماعی درعرصه بازار سلامت به عنوان بزرگترین خریدار و دومین تولیدکننده درمان پس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ارائه خدمات درمانی را از سال ۱۳۶۹ با تصویب قانون الزام و با بهره گیری از امکانات مراکز درمانی ملکی خود و عقد قرارداد و خریداری خدمات از مراکز درمانی طرف قرارداد انجام می دهد، و دراین راستا نقش مهم خدمات رسانی را با برنامهای منسجم و همراه با اهداف و چشم اندازی مشخص برعهده دارد.


سازمان تامین اجتماعی توانسته است بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه خود قرار دهد که ۹۸درصد آنها از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی از طریق واحدهای ارائه دهنده خدمات درمانی تحت نظارت معاونت درمان ( اداره کل درمان مستقیم و اداره کل درمان غیر مستقیم ) و واحدهای تحت پوشش هلدینگ درمان بهره مند می شوند که در ادامه به فعالیت ها و عملکردهای حوزه درمان در سال ۱۳۹۸ در دو بخش آمار عملکرد و اقدامات و برنامه های انجام گرفته اشاره می شود:


۱- آمار عملکرد مراکز درمانی


خدمات درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش درمان سازمان تامین اجتماعی، از طریق ۴۸ هزار و ۵۸۶ مرکز درمانی ارائه دهنده خدمت مشتمل بر ۳۷۹ مرکز درمانی ملکی،۶ بیمارستان تحت پوشش هلدینگ درمان و ۴۸ هزار و ۱۹۸ مرکز طرف قرارداد صورت می پذیرد.


سازمان تامین اجتماعی تقریبا ۸ درصد بیمارستانهای کل کشور را با بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت فعال بستری در اختیار داشته و به بیش از ۴۴ میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش درمان خود خدمات درمانی مورد نیاز و با کیفیت ارائه می دهد.


معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی از طریق عقد قرارداد با ۴۸ هزار و ۱۹۸ مرکز درمانی (بیمارستان، مطب، مراکز کلینیکی، پاراکلینیک و ...) تلاش داشته است که خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان تحت پوشش درمان خود را از طریق خرید خدمت به این عزیزان ارائه کند.


معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۸، با ۳۷۹ مر کز درمانی ملکی مشمول ۷۵ مرکز بستری و ۳۰۴ مرکز سرپایی به بیش از ۴۴ میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش درمان، خدمات درمانی بستری و سرپایی ارائه کرده است.


از تعداد کل مراجعات سرپایی ۹۸.۵درصد و از تعداد بیماران بستری شده ۹۲درصد مشمول بیمه تامین اجتماعی بودهاند.
در بخش بستری مراکز ملکی، با تعداد ۹ هزار و ۳۴۱ تخت فعال، تعداد ۹۰۸ هزار و ۹۱۷ نفر بیمار بستری و تحت درمان قرارگرفته اند و با متوسط اقامت بیمارستانی ۲.۸ روز ، اشغال تخت ۷۳.۵ درصدی را تولید کردهاند که این شاخص در مقایسه با رده بندی شاخصهای وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در رده مطلوب قرار گرفته است.


در سازمان تامین اجتماعی، تقریبا ۸۷۰ تخت فعال در بخشهای ویژه به بیماران بدحال نیازمند بخشهای ویژه اختصاص یافته است.
در بخشهای سرپایی مراکز درمانی تعداد ۱۳۹ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۳۳۷  خدمت سرپایی شامل ویزیت و خدمات تشخیصی‏‏‏‏‏‏‏‏‏- درمانی ( داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و ...) به بیمه شدگان ارائه شده است.


در ۶۱ بیمارستان ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۸، تعداد ۱۳۴ هزار و ۹۱۷ مورد عمل زایمان (طبیعی و سزارین ) انجام پذیرفته است. در ۷۵ مرکز درمانی بستری سازمان تامین اجتماعی، تقریبا ۴۷۰ هزار مورد عمل جراحی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.


معاونت درمان سازمان در بخش اداره کل درمان غیر مستقیم خدمات درمانی خود را در سال ۱۳۹۸، که مشتمل بر ۳۳۴ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۱۱۳ نسخ سرپایی و ۳ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۹۶۲ پرونده بستری است را از طریق خرید خدمت به بیمه شدگان تحت پوشش درمان خود ارائه داده است که در ازای خدمات درمانی خریداری شده، ( ۱۶،۹۸۲ میلیارد تومان ) به مراکز طرف قرارداد ارائه دهنده خدمت پرداخت شده است.

۲- اهم اقدامات و دستاوردهای بخش درمان سازمان در سال۱۳۹۸


اقدامات و دستاوردهای بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ به بخش های متفاوت توسعه ظرفیتها، افزایش کیفیت و کارایی مراکز درمانی تفکیک شده است که در ادامه به آن اشاره می کنیم.


توسعه ظرفیتهای ارائه خدمات در مراکز درمانی ملکی:
• افتتاح مراکز درمانی سرپایی: ۸ درمانگاه
• افتتاح سایر پروژه های توسعه، بازسازی، ارتقاء مراکز درمانی: ۲۱ مورد
• ارتقاء شیفت مراکز درمانی سرپایی: ۶ درمانگاه
• تشکیل کمیته های فنی و بازرگانی کارگروه تجهیزات پزشکی در راستای تهیه و تنظیم اسناد مناقصه خرید تجهیزات پزشکی High Tech و ۲۵ دستگاه آمبولانس


اهم اقدامات در راستای افزایش کیفیت مراکز درمانی ملکی:
• تدوین استانداردهای فضای فیزیکی انبارهای دارو و تجهیزات پزشکی
• اجرای برنامه پیشگیری از حریق در بیمارستان ها
• اصلاح و بهسازی واحدهای مختلف بیمارستان ها
• اجرای برنامه ارتقای سلامت محیط کار کارکنان سازمان
• تدوین و اعلام استانداردهای پست پارتوم
• همکاری با کمیته مکسا وزارت بهداشت به منظور یکسان سازی کدینگ تجهیزات پزشکی در کشور با توجه به تجربه تخصصی انجام یکسان سازی کدینگ تجهیزات مصرفی در مراکز تابعه سازمان


اهم اقدامات در راستای افزایش کارایی مراکز درمانی ملکی:
• بازنگری سطح بندی مراکز درمانی
• تشکیل حدود ۱.۵۰۰.۰۰۰ پرونده الکترونیک بیماریهای مزمن (دیابت،فشار خون بالا، ایسکمیک قلبی و اعصاب و روان) در سیستم HIS در کل کشور(۰۰۰‏/۴۰۰ پرونده در سال ۹۸) و  اضافه شدن بیماریهای هیپو تیروئیدی، آسم و COPD  در پلت فرم جدید نسخه الکترونیک به صورت پایلوت
• اجرای برنامه ارجاع داخلی در کل کشور و حدود ۱۳.۵ درصد ویزیت پزشکان متخصص از طریق سیستم ارجاع و ۶۵ درصد بازخورد به ارجاعات پزشکان
• انجام تفاهمنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تخصیص نیروها ضریب K به سازمان
• انجام فاز نهایی پایلوت نسخ الکترونیک داروخانه در دی کلینیک ابوریحان وتوسعه اجرای پزشکان معتمد ماده ۷۰ به استان خراسان جنوبی
• بررسی وضعیت خرید تجهیزات مصرفی ارتوپدی و جراحی مغزواعصاب به منظور بررسی وضعیت حمایت از تولید داخل در خریدهای انجام شده و بازخورد به استان
• ساماندهی و هماهنگی جهت استفاده از تجهیزات پزشکی مازاد موجود در مراکز تابعه

مدیریت بحران و برنامه مقابله با اپیدمی کرونا
بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در مواجهه با بحران و شیوع بیماری کووید۱۹ اقدامات زیر را به انجام رسانیده است:
۱- عملکرد بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی در خدمت رسانی به بیماران مبتلا به ویروس کرونا لغایت 15 تیرماه جاری:      

                          
* تعداد بستری شدگان کل: ۲۷۳۸۱
* تعداد مثبت کل: ۹۹۶۵(۳۹/۳۶ درصد)  
* بستری فعلی: ۱۲۹۹ (۷/۴درصد)
* ترخیص شده کل: ۲۳۳۸۹ (۴۲/۸۵ درصد)
* فوتی کل: ۲۳۹۳ (۸/۹درصد)


۲- سایر اقدامات مهم سازمان به منظور مقابله با شیوع بیماری Covid-۱۹  مرتبط با بخش درمان سازمان به شرح زیر هستند:
* تشکیل ستاد مدیریت بحران در معاونت درمان و تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز  مدیریت های درمان جهت پیشگیری
* اعطای مجوز موقت بکارگیری و تامین نیروی انسانی جایگزین واختصاص مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید اقلام مصرفی و غیرمصرفی پزشکی
* استفاده از ظرفیت نیروهای بازنشسته بخش درمان کشور به صورت قراردادی با اولویت همکاران بازنشسته بخش درمان سازمان
* جبران خدمات آن دسته از پزشکان همکار شاغل در بیمارستان های ملکی سازمان که با توجه به دستورات ابلاغی اعمال جراحی، تشخیصی و ... آنان متوقف شده- تا سقف ۴۰ درصد متوسط کارکرد ۶ ماه قبل پزشکان موصوف
* همراهی با نظام سلامت و مدیریت بحران کشور در پذیرش بیماران کرونایی و غیرکرونایی و ارائه خدمات با تعرفه دولتی


۳- اهم اقدامات در راستای ایجاد و ارتقاء هماهنگی
- تشکیل کمیته بحران در ستاد مرکزی و ابلاغ دستور آماده باش کامل جهت مواجهه با تبعات شیوع ویروس کرونا به مدیریت های درمان استان ها
* در بخش درمان مستقیم: تفویض ساماندهی و برنامه ریزی نیروی انسانی مورد نیاز به مدیریت های درمان استان
* در بخش درمان غیرمستقیم: تفویض اختیار نحوه نظارت و بازرسی از مراکز طرف قرارداد به مدیریت های درمان استان
- ارتقاء آگاهی کارکنان صف و ستاد
- اعطای مجوز ترک تشریفات خرید اقلام مورد نیاز مراکز


۴- اهم اقدامات در راستای تدارک منابع و توسعه ظرفیتهای ارائه خدمت
* اختصاص بالغ بر یک سوم ظرفیت تخت های بیمارستانی سازمان جهت پذیرش بیماران مبتلا به کرونا و کنسل شدن همه اعمال جراحی و فعالیت های الکتیو.
* ارائه خدمات در همه درمانگاه ها و کلینیک های تابعه سازمان، در دو شیفت کاری 
* تعیین و صدور مجوز برای مرکز آزمایشگاه رفرانس و بیمارستان لبافی نژاد بعنوان مرکز پشتیبان انجام خدمات آزمایشگاهی تست PCR و Covid- ۱۹
* اختصاص مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان در اسفند ماه ۱۳۹۸ برای تامین لوازم و تجهیزات مورد نیاز
* مجوز جذب و بکارگیری نیروهای تخصصی و غیرتخصصی، با شرایط مشخص به استان هایی با بیشترین مواجهه
* شناسایی و دعوت از همکاران داوطلب از سایر استان ها به استان های درگیر بحران
* الزام همکاری کلیه گروه های تخصصی پزشکی در پوشش شیفت های بیمارستان


۵- اهم اقدامات در راستای کاهش مواجهه و احتمال سرایت بیماری
- تمدید اعتبار دفترچه ها تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹
- تجویز داروهای مزمن برای بیماران دارای پرونده مزمن به صورت ۲ ماهه 
- تمدید اعتبار پرونده های دارویی بدون نیاز به مراجعه حضوری بیمار تا پایان شهریور ماه
- تعیین سقف ریالی قابل تایید از سوی داروخانه های طرف قرارداد برای بیماران دارای پرونده ۸۰ میلیون ریال و برای بیماران غیرپرونده ای ۳۰ میلیون ریال
- به تعویق انداختن ارسال اسناد پزشکی
- اعطای مجوز افزایش سقف تعدادی وریالی مراکز طرف قرارداد به مدیریت های درمان استان
- تعلیق محدودیت زمانی انجام خدمات   CT. scan و MRI
- توقف معرفی بیمه شدگان به مراجع پزشکی (پزشک معتمد، شورا و کمیسیون پزشکی) جهت بررسی استراحت پزشکی و معاینات شروع  بیمه.
- تعلیق برخی فعالیتهای بیمه گری (مانند توقف کلیه بازرسی های مرتبط با امور بیمه شدگان خاص) نیز از این جمله است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.