• دوشنبه / ۱۵ مهر ۱۳۹۸ / ۱۲:۴۲
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 98071511427
  • خبرنگار : 71282

نکات کلیدی از بیمه بیکاری که باید بدانید

نکات کلیدی از بیمه بیکاری که باید بدانید

در حالی که یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی از نیروی کار در حوزه بیمه بیکاری است تا در شرایط خاص و بحرانی بتوان از این ابزار قانونی استفاده کرد، بسیاری از کارگرانی که در معرض تهدید از دست دادن شغل هستند یا از کار بیکار می‌شوند اطلاع چندانی از شرایط استفاده از بیمه بیکاری ندارند.

به گزارش ایسنا، بیمه بیکاری به عنوان یک ابزار کاربردی در شرایط خاص در قانون کار پیش‌بینی شده تا به واسطه این ابزار کارگران بتوانند در دوران بیمه‌ای خود فرصتی برای جست وجوی کار داشته و کمتر متوجه بحران بیکاری شوند. در شرایط اقتصادی که نیروهای کار در معرض تهدید از دست دادن شغل هستند بیمه بیکاری می‌تواند بر مشکلات معیشتی کارگران اثرگذار باشد از این رو آگاهی از جزییات بیمه بیکاری امری ضروری است.

بر اساس قانون بیمه بیکاری، افرادی که بدون میل و اراده خود از کار بیکار شده و آماده کار باشند ازجمله کارگرانی که به دلایلی از جمله عدم نیاز کارفرما یا عدم تفاهم میان کارگر و کارفرما برای ادامه همکاری، توسط کارفرما اخراج یا تعدیل نیرو شده‌اند مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود. بنابراین کارگرانی که استعفا داده یا خودشان ترک کار کنند یا بیکاری آنها ناشی از خاتمه قرارداد کار و تسویه حساب باشد در زمره بیکاران غیر ارادی محسوب نشده و مقرری بیمه بیکاری دریافت نخواهند کرد.

مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق کار فرد محسوب می‌شود و هرگونه بیکاری ناشی از ترک شغل یا استعفا از دریافت مقرری بیمه بیکاری مستثنا است.

در مقرری بیمه بیکاری اگر فردی به دلیل تغییرات ساختار اقتصادی واحد اقتصادی به تشخیص شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شود یا به علت حوادثی مانند سیل، زلزله و آتش سوزی بیکار شود، می‌تواند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کند.

تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری، بر عهده گروهی متشکل از نمایندگان اداره کار و رفاه اجتماعی، تعاون و سازمان تأمین‌ اجتماعی است و شعب تأمین‌ اجتماعی پس از تأیید ادارات نامبرده، درخصوص برقراری و پرداخت مستمری بیکاری برای بیمه‌شدگان اقدام می‌کنند.

چطور می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد؟

بر اساس بند ب ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، کارگر اخراجی یا متقاضی بیمه بیکاری که شغل خود را به صورت غیرارادی از دست داده‌ موظف است حداکثر ٣٠ روز از تاریخ بیکاری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مراجعه کند و موضوع را به ادارات کار اطلاع و آمادگی خود را برای اشتغال مجدد یا کاری مشابه آن اعلام کند. طبعا مراجعه متقاضی بعد از ۳۰ روز با داشتن عذر موجه مثل بیماری و با تایید هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

به موجب تبصره ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، افرادی که در شروع بیمه بیکاری دارای ۵۵ سال سن و یا بیشتر باشند، مادامی که مشغول به کار نشده اند در صورت دارا بودن شرایط می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

میزان واریز مبلغ بیمه بیکاری، از تاریخ بیکاری محسوب می‌شود و مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت به شمار می‌رود. کارگرانی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، در مدت برقراری مقرری می‌توانند از خدمات درمانی تأمین اجتماعی، بازنشستگی و از کار افتادگی استفاده کنند.

قراردادهای مدت معین

اگر کارگری در کارگاهی به صورت قراردادی (‌قرارداد مدت معین) شاغل باشد و در میان قرارداد اخراج شود در این صورت مانند کارگر دائم (اخراج) اعمال می شود ولی چنانچه بعد از پایان قرارداد اخراج شود و در آخرین کارگاه بیش از یکسال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می‌تواند مستقیما به ادارات کار محل مراجعه و درخواست بیمه بیکاری کند.

قراردادهای دائم و مستمر

افرادی که دارای قرارداد دائم هستند زمانی که از کار اخراج می‌شوند در صورت دارا بودن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه و اعتراض به اخراج یا درخواست مطالبات ابتدا باید به اداره کار محل مراجعه و علیه کارفرما طرح دعوی کنند و همزان با آن لازم است درخواست بیمه بیکاری را نیز به واحد مربوطه ارائه کنند.درصورتی که رأی صادره بازگشت به کار باشد مشمول بیمه بیکاری نخواهد شد.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری طی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۵ روند افزایشی این تغییرات را نشان می‌دهد به نحوی که میزان تغییرات سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل، ۱۷.۳ درصد بوده است. بررسی تعداد مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری بر حسب جنس نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ مردان ۷۷ درصد از مقرری بگیران جدید را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین از بین تمام مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری، حدود ۸۴ درصد متأهل یا متکفل هستند.

چه گروه‌هایی مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند؟

قانون بیمه بیکاری بازنشستگان و از کار افتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، رانندگان، کارگران ساختمانی و قالیبافان بدون کارفرما، بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی را از دریافت مقرری بیمه بیکاری مستثنا کرده است.

کارگران قبل از اینکه برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند باید شرایط زیر را داشته باشند:

دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی باشند و کمتر از این میزان حایز دریافت مقرری نیستند.

به طور غیر ارادی بیکار شده‌ و آماده کار باشند.

جزو اتباع بیگانه و تبعه کشورهای دیگر نباشند.

مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند.

 در زمره صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشند.

یک سال قرارداد کار در آخرین کارگاه با پرداخت حق بیمه داشته باشند.

کارگرانی که به دلیل بروز حوادثی نظیر آتش‌سوزی، سیل و یا زلزله بیکار شده‌اند نیازی به داشتن سابقه شش ماهه نیست و با داشتن حتی یک روز پرداخت حق بیمه هم مشمول بیمه بیکاری می‌شوند.

کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه‌ عمومی دستمزد یا حقوق دریافت می‌کنند با تصویب هیات وزیران به تدریج مشمول این قانون خواهند بود.

در صورتی که تاریخ بیمه بیکاری بیمه شده بعد از پایان قرارداد باشد دارا بودن حداقل یکسال سابقه پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه الزامی است.

همه کارگران مشمول قانون کار دارای قرارداد موقت و دائم از مزایای بیمه بیکاری می‌توانند استفاده کنند و محدودیتی در تعداد دفعات قابل استفاده از بیمه بیکاری وجود ندارد. 

در چه شرایطی بیمه بیکاری لغو می‌شود؟

در صورتی که بیمه‌شده دوباره به کار اشتغال یابد.

بیمه‌شده از قبول شغل مشابه پیشنهاد شده خودداری کند.

بیمه‌شده فوت کند.

بیمه‌شده مستمری بازنشستگی دریافت کند و یا دچار از کار افتادگی کلی شود.

مدت زمانی که بیمه بیکاری به او تعلق می‌گیرد پایان یابد.

بیمه‌شده بدون دلیل موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی خودداری کند.

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری چقدر است؟

مدت پرداخت مقرری به بیمه شدگان واجد شرایط به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنها بستگی دارد.در حال حاضر کمترین مدت دریافت بیمه بیکاری برای مجردین و متاهلین به ترتیب ۶ و ۱۲ ماه است و بیشترین مقدار آن برای بیمه‌شدگان مجرد و متأهل (یا متکفل) به ترتیب ۳۶ و ۵۰ ماه است.

به گزارش ایسنا، پیگیری و اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در اولویت وظایف قانونی متولیان اجرای قانون بیمه بیکاری است و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مکلف شده زمینه آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را از طریق آموزش در کارخانه‌ها یا مراکز این سازمان فراهم کند. بیمه بیکاری یکی از حمایت‌های مهم تأمین اجتماعی در راستای صیانت از نیروی کار کشور است تا کارگرانی که به طور غیر ارادی بیکار می‌شوند برای اینکه از مشکلات معیشتی در امان بمانند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند. بی تردید از دست دادن غیر ارادی کار یکی از موضوعاتی است که نیروهای کار را تهدید می‌کند از این رو برقراری بیمه بیکاری راهکاری مناسب و مطمئن برای تأمین زندگی در چنین شرایطی است.بر اساس آمارها تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در کشور ۲۶۰ هزار نفر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۸-۰۷-۱۵ ۱۷:۲۲

باسلام خواستم بپرسم اگر فقط وفقط۶ماه مسمتر بیمه برا شخص پرداخت شده آیا بیمه بیکار به او تعلق میگیرد

avatar
۱۳۹۸-۰۷-۱۹ ۱۳:۰۵

سلام. نه 360روزت باید تکمیل باشه. منم تازه اقدام کردم

avatar
۱۳۹۸-۰۷-۲۰ ۱۳:۳۳

بیمه بیکاری در ازای اخراج یا بیکاری غیر ارادی کارگر به شرط واریز حداقل شش ماه حق بیمه به تامین اجتماعی و داشتن یکسال سابقه کار پرداخت می شود.

avatar
۱۳۹۸-۰۷-۱۵ ۲۲:۱۷

ای کاش مسئولان اعلام کنند چرا شغل هایی که شب کاری دارند به عنوان مشاغل سخت محسوب نمی شوند من و همکارام شب کاری داریم اکثر همکارانم به دیابت و افسردگی و بیماری های گوارشی و چشمی مبتلا شده اند شب کاری به علت عوارض زیادی که داره سلامت ما را به خطر انداخته، سی سال شب کاری، تا رسیدن به سن بازنشستگی، به شدت ما را بیمار می‌کند ای مسئولان به داد ما برسید

avatar
۱۳۹۸-۰۷-۱۹ ۱۳:۱۰

اینجانب کادر داروخانه شبانه روزی بودم. تو هر شیفتم تنها بودم؛ یعنی داروخونه به اون بزرگی فقط یه نفر داشت که همه کاره بود و 18ساعت سرپا وایمیستادم. گردنم خم میشد بخاطر نسخه پیچی و ... الان همه کادر داروخونه مشکلات اساسی پیدا کردیم. جالب اینجاست بعد عدم نیاز نیرو هم به زور و واسطه برگه عدم نیاز گرفتیم واسه بیمه بیکاری. کلا قانونی برای مشاغل سخت و زیان آور نیست. آخه مقام مسئول هم گناهی نداره. شب که بیدار نمونده درک کنه شرایط رو بیاد قانون وضع کنه!

avatar
۱۳۹۸-۰۷-۱۵ ۲۲:۱۸

با سلام، اگر کارگری که بیمه شده تامین اجتماعی میباشد به سن یا به شرایط  بازنشستگی رسید باید بازنشسته شود یا می تواند با امتناع ورزیدن از بازنشستگی ادامه کار بدهد الان خیلی از همکاران ما بازنشسته شده اند ولی همچنان مشغول کار هستند اگر تامین اجتماعی و وزارت کار، قانونی وضع کنند که افراد به محض اینکه بازنشسته شوند بازنشستگی را بپذیرند تا برای جوانان بیکار اشتغال فراهم شود

avatar
۱۳۹۸-۰۷-۱۸ ۰۹:۱۶

سلام بنده کارگرد دکل حفاری بودم و بعد از 6 ماه کار اخراج شدم آیا بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد؟

avatar
۱۳۹۸-۰۷-۲۰ ۱۳:۲۹

در صورتی که حداقل 6 ماه حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخته و از طرف کارفرما اخراج شده باشید بله

avatar
۱۳۹۸-۰۷-۲۱ ۱۱:۴۱

سلام روز بخیر.بنده ۱۸ ماه در شرکتی کار کردم و بعد از پایان قرارداد نامه عدم نیازبهم دادند و من به اداره کار رفتم و تمامی مراحل و انحام دادم و در موسسه کاریابی هم تشکیل پرونده دادم.ولی متاسفانه در جلسه هیئت نتونستم شرکت کنم.چون ۱ ماه بیمه م توسط کارفرما رد نشده بود بالغ بر ۸ ماه از شرکت بیمه پیگیر واریز این ۱ ماه بودم.بعد از درست شدن ۱ ماه بیمه سابقه بیمه م و بردم موسسه کاریابی ولی گفتند چون پروسه طولانی شده حتما جواب هیئت لازمه.دوباره اداره کار شکایت و در جلسه هم شرکت کردم ولی جواب هیئت میگه چون قراردادت تمام شده نمیتونی از بیمه بیکاری استفاده کنم در صورتیکه هم نامه عدم نیاز دارم و هم بیکاریم غیر ارادی و هم آماده به کارم.لطفا راهنماییم کنید.سپاسگزارم

avatar
۱۳۹۸-۰۸-۲۶ ۱۴:۰۵

هرچه سریعتر به دفتر حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار مراجعه کنید.

avatar
۱۳۹۸-۰۷-۲۲ ۰۴:۱۵

سلام من هشت سال بیمه دارم الان اخراج شدم کارت پایان خدمت ندارم میتوانم بیمه بیکاری بگیرم

avatar
۱۳۹۸-۰۹-۱۹ ۱۱:۰۶

بنده دارای قرارداد کار معین با یکی از شهرداریها به عنوان امور اداری بوده و سابقه 18 ساله بیمه دارم و به حکم دادگاه به یکسال انفصال از خدمات دولتی به طرفیت اداره کل سازمان بازرسی استان محکوم شده ام و بیکاری اینجانب خارج از اراده بنده بوده است ایا مدت یک سال انفصال شامل بیمه بیکاری می شود . با تشکر

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۱۶ ۱۹:۵۵

سلا . من ۲۰ روز کم دارم قبول میکنن ؟؟؟؟

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۰ ۲۱:۲۴

باسلام، اگه تومدت ۳۰سال خدمت ازحق بیمه بیکاری استفاده نکنیم چی میشه؟یابخشی ازاونواستفاده کنیم بخش دیگش بمونه؟

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۲ ۱۲:۱۶

با سلام.بنده دارای یکسال سابقه بیمه ای هستم که 6 ماه ان در یک کارگاه و 6ماه دیگر در یک کارگاه دیگر برایم رد شده و یکسال ان در یک کارگاه نبوده ولی در طول یکسال فاصله هم نیوفتاده و مستمر بوده.ایا میتوانم اقدام بیمه بیکاری کنم؟

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۰۱ ۱۵:۳۹

سلام من 15 سال سابقه کار دارم به خاطر شرایط کرونا بیکار شدیم و توی سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده و علت بیکاری رو اتمام قرارداد قید کردم آیا این میتونه همون بیمه بیکاری اصلی من محسوب بشه؟ و آیا بعد از بررسی بهم پرداخت میشه و چند ماه ؟

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۱۱ ۱۷:۰۸

سلام من در یه دفتر پیشخوان کار میکردم الان دفتر فروخته شده ومالک جدید حقوق اداره کار وبیمه نمیده (هنوز مالک جدید نیومده کار رو راه بندازه ) میتونم تقاضای بیمه بیکاری بدم 2سال در همان دفتر بیمه رد کردم از فروردین دفتر تعطیل شده؟ چکار کنم؟

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۲۲ ۱۸:۳۳

اگر در جای جدید فقط 4 ماه بیمه باشیم ولی از کار قبلی 6 سال بیمه شده باشیم بیمه بیکاری تعلق میگیره؟

avatar
۱۳۹۹-۰۳-۲۰ ۱۵:۱۱

سلام وقتتون بخیر کسی که ده سال بیمه اختیاری واریز کرده یکسال در شرکت مشغول کار شود وبیمه کارگاهی برایش رد شود میتواند26 ماه بیمه بیکاری دریافت کند؟

avatar
۱۳۹۹-۰۵-۰۷ ۱۵:۳۶

من 20 سال سابقه کار دارم و4 سال هم سختی وزیان اور بهم تعلق میگیره تا به حال از بیمه بیکاری استفاده نکردهام ایا میتوانم چهار سال اخر را از بیمه بیکاری استفاده کنم

avatar
۱۳۹۹-۰۵-۲۷ ۰۶:۵۶

سلام من از ۳۱ برج ۵ سال ۹۸ بیمم رد شده تا ۲۲ برج ۴ سال ۹۹ ک الان اخراج شدم از طرف کارفرما،سه سال هم کار میکردم براش الان ک درخواست بیمه بیکاری دادم پیام اومده واسم‌که: متقاضی محترم طبق بررسی های بعمل آمده توسط سازمان تامین اجتماعی، شما مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی باشید. باید چکار کنم؟؟؟

avatar
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۲۱:۰۸

باسلام من دوازده سال سابقه بیمه دارم.ولی آخرین کارگاهی که مشغول بودم یازده ماه بیمه دارم الان من میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم.باتشکر