• دوشنبه / ۷ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۷:۳۵
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 98110705338
  • خبرنگار : 71523

آخرین وضعیت رشد قیمت و تعداد معاملات مسکن در شهر تهران

آخرین وضعیت رشد قیمت و تعداد معاملات مسکن در شهر تهران

آمارهای تحولات مسکن در شهر تهران حاکی از آن است که تعداد معاملات انجام شده مسکن در دیماه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰.۷ هزار فقره بود، همچنین در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر زیربنای واحدهای مسکونی به بیش از ۱۳۸.۱ میلیون ریال و در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی به حدود ۶۰.۱ هزار واحد مسکونی رسید. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نیز حاکی است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۱.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش ایسنا، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دیماه سال ۱۳۹۸ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده، نشان می‌دهد در دیماه سال ۱۳۹۸، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰.۷هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۱ و ۵۹.۰درصد افزایش داشت.

هم‌چنین در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۸.۱میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین حجم معاملات مربوط به واحدهای تا پنج سال ساخت

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در دیماه سال ۱۳۹۸ حاکی است که از مجموع ۱۰ هزار و ۶۸۷ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۱.۸ درصد بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با دیماه سال قبل حدود ۱.۶ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت شش تا ۱۰ سال و ۱۶ تا ۲۰ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دیماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه پنج با سهم ۱۶.۳  درصدی از کل معاملات، بیش‌ترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. هم‌چنین مناطق دو و چهار به ترتیب با سهم‌های ۹.۴ و ۹.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مجموع ۷۳.۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در دیماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیش‌ترین فراوانی شامل مناطق پنج، دو، چهار، ۱۰، ۱۴، هشت، هفت، ۱۵، سه و ۱۱ بوده) و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۶.۲ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده ۱۳۸.۱میلیون ریال

در دی‌ماه سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۸.۱میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲.۱ و ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۳۰۱.۶ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۶۵.۳ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۰.۵ و ۵۵.۳ درصد افزایش نشان می‌دهند.

افزایش ۶۶.۹ درصدی متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در 10 ماهه سال ۱۳۹۸ به حدود بیش از  ۶۰.۱ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۲.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۲۸.۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۵.۹۹  درصد افزایش نشان می‌دهد.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در دیماه سال ۱۳۹۸  حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی " ۹۰ تا ۱۰۵ " میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۱.۶ درصد، بیش‌ترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه قیمتی " ۱۰۵تا ۱۲۰ " و " ۷۵ تا ۹۰ " میلیون ریال به ترتیب با سهم ۱۰.۸ و ۱۰.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که ۵۷.۹ درصد واحدهای مسکونی با قیمت‌های کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران ۱۳۸.۱میلیون ریال معامله شده‌اند.

بیشترین سهم  از معاملات انجام شده به  واحدهای مسکونی با زیربنای " ۶۰ تا ۷۰ "مترمربع

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در دی ماه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، بیش‌ترین سهم  از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای " ۶۰ تا ۷۰ "مترمربع با سهم  ۱۵.۲ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای " ۵۰ تا ۶۰ " و " ۷۰ تا ۸۰ " متر مربع به ترتیب با سهم‌های  ۱۴.۵ و ۱۲.۶ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۵.۹ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

اما در دیماه سال ۱۳۹۸، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش " ۳.۰ تا ۴.۵" میلیارد ریال با اختصاص سهم ۱۳.۰ درصد، بیش‌ترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش  ۴۴.۵ تا ۶.۰ و ۶.۰ تا ۷.۵ میلیارد ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۲.۱ و ۱۰.۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۴۸.۵ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۰ / ۹۹ میلیارد ریال اختصاص داشته است.

تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در دیماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل ۲۹.۰ و ۳۰.۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

بر اساس این گزارش و به نقل از بانک مرکزی، تعداد معاملات انجام شده در دیماه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰.۷ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۱۲.۱ و ۵۹.۰ درصدی نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران به ترتیب با ۲.۱ و ۴۰.۹  درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به بیش از ۱۳۸.۱میلیون ریال رسید.

در شرایطی که در آذرماه  سال جاری متاثر از اصلاح قیمت بنزین، تحریک انتظارات تورمی و متعاقباً افزایش نرخ ارز شاهد رشد ماهانه ۸.۵ درصدی متوسط قیمت شهر تهران بودیم، تحولات بازار در دی‌ماه موید آن است که به رغم تداوم رشد ماهانه حجم معاملات در این ماه، انتظارات تورمی تا حدود زیادی فروکش کرده و رشد ماهانه متوسط قیمت مسکن در دیماه به ۲.۱ درصد محدود شده است.

در مجموع 10 ماهه سال ۱۳۹۸ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود ۶۰.۱ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن ۴۲.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۱.۸  درصد بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۹.۰ و ۳۰.۹ درصد رشد نشان می‌دهد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.