• بهروز بهزادی

    نگاه بهروز بهزادی به لایحه سازمان نظام‌ رسانه‌ای

    لطفا تحت تاثیر جو نظر ندهید

    «ما به نظام رسانه‌ای نیاز داریم که دست خود اهالی رسانه باشد یا حداقل اهالی رسانه در آن حضور حداکثری داشته باشند. بارها زمان تعطیلی روزنامه‌ها نوشته‌ام که اگر بر فرض خبرنگار، دبیر یا سردبیری خطا کرده است، افراد دیگری که در تحریریه حضور دارند از آبدارچی گرفته تا نگهبان یا حتی خود نام آن رسانه مرتکب خطا نشده و به همین خاطر هم نمی‌توان با یک خطا به ناگاه روزنامه‌ای را تعطیل کرد و از ریشه آن را زد.»

تاپ سه رسانه