• ناصرالدین شاه

    ناصرالدین شاه؛ سانسورچی بزرگ

    ناصرالدین شاه قاجار، نخستین کسی است که حکم توقیف مطبوعات را صادر کرد و در دوران حکومتش دستگیری و استنطاق از روزنامه‌نگاران باب شد.

تاپ سه رسانه