• کنسرت پاپ

    وعده شام در یک کنسرت پاپ!

    کنسرت یک خواننده پاپ در یکی از شهرستان‌ها با تاخیری طولانی همراه می‌شود؛ در این میان فردی که گفته می‌شود اسپانسر این برنامه بوده، برای دلجویی به حاضران در سالن وعده یک شب شام می‌دهد.

تاپ سه تجسمی و موسیقی