• هیچ خبری نیست !

    گزارش ایسنا از وضعیت بازگشایی سینماها

    هیچ خبری نیست !

    «واقعا جای سوال است که چطور در بخش پول گرفتن از مردم، در دنیا سرآمد هستیم ولی هنگام خدمات دادن با همه دنیا فرق داریم؟ آیا با این همه اصرار برای گرفتن مالیات از هنرمندان می‌توان برای سینماهایی که این چنین دچار بحران شده‌اند، حمایتی را متصور بود؟!»

تاپ سه سینما و تئاتر