• رحیم صفوی

    سرلشکر صفوی: امنیت دفاعی و قدرت خود را افزایش می‌دهیم

    دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا گفت: ایران هیچ‌گاه حمله نظامی، تعدی و تعرض به کشوری نخواهد داشت. استراتژی ایران دفاعی و بازدارندگی موثر است. ما امنیت دفاعی و قدرت خود را افزایش می‌دهیم چرا که این درس را از دفاع مقدس گرفته‌ایم.

تاپ سه فرهنگ حماسه