• مادر شهید

    اینجا جنگ هنوز ادامه دارد

    «آینه شمعدان قجری دیده‌ای؟ قیمتی و دوست‌داشتنی ... غلامعلی هم مثل آینه شمعدان قجری بود.» این اولین حرف‌های مادری است که صبور و امیدوار، هر غروب از درگاه خانه قدیمی و خشت و گلی خود چشم بر کوچه‌ای باریک و طولانی دارد. کوچه‌ای که در میانه آن مسجد و حسینیه و در انتهای آن مدرسه ابتدایی است.

تاپ سه فرهنگ حماسه