• قدیمی‌ترین خشکشویی تهران

    گشتی در قدیمی‌ترین خشکشویی تهران + عکس

    اولین کارت عضویت صنف لباسشویی تهران برای یعقوب تربتی صادر شده و اکنون پسرش (ناصر) نهصد و چهلمین نفری است که کارت عضویت در این صنف را گرفته و حالا حدود ۶۰ سالی می‌شود که این کار را انجام می‌دهد.

تاپ سه فرهنگ عمومی