• نمایشگاه مادربزرگ عروسک‌ها

    عروسک‌هایی که مادربزرگ برای فرار از مشکلات می‌سازد

    بسیاری از افرادی که در کلان شهرها زندگی می‌کنند به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند از طریق انجام کارهای هنری به مشکلات خود غلبه کنند؛ مثل «گلسیم قربانیان»، مادربزرگ ۷۰ ساله‌ای که توانسته برای غلبه به مشکلات زندگی، کارهای هنری مختلف از جمله عروسک‌دوزی را انجام دهد.

تاپ سه فرهنگ عمومی