• دفاع مقدس

    سالروز آغاز «عملیات ظفر ۴»

    ۲۸ آبان ماه سالروز عملیات نامنظم «ظفر۴» است. عملیاتی که در عمق خاک عراق انجام شد و منجر به بسته شدن جاده ترانزیتی عراق_ترکیه شد.

تاپ سه فرهنگ حماسه